Успадкування
+38 048 701 77 66
65014, м. Одеса, вул. Грецька, 2/1
Успадкування

АДВОКАТ З СПАДЩИНИ: ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ

Адвокат по наследству в Одессе является одним из наиболее востребованных практиков, из-за того, что ежегодно судами Украины рассматриваются порядка 50-60 тысяч наследственных дел. Данные споры составляют 10% от общего числа гражданских дел искового производства и наибольший процент судебных тяжб, по которым выносятся решения с отрицательным результатом.

Споры данной категории можно объединить в три основные группы:

1. Споры, связанные с оспариванием права на наследство путем обжалования в суде завещания, когда завещание составлено с нарушением установленной законом формы, либо когда на момент составления завещания наследодатель не способен был осознавать значение своих действий и руководить ими, а также споры по устранению от наследства лиц, которые уклонялось от помощи наследодателю.

2. Установление факта родства и принадлежности документа, когда оформлению наследства препятствуют ошибки (описки) в документах, выданных органами регистрации актов гражданского состояния, ошибки в правоустанавливающих документах. Установление факта проживания одной семьёй, когда оформлению наследства препятствует пропуск шестимесячного срока.

3. Признание права собственности в связи с утратой правоустанавливающего документа, изменениями идеальных долей совладельцев наследственного имущества, либо в связи с тем, что при жизни у наследодателя возникло право на оформление правоустанавливающих документов, однако в связи с кончиной наследодатель не успел завершить начатую процедуру.

ЯК ОСПОРЮВАТИ ЗАПОВІТ

Адвокат у спадкових справах може зауважити, що при заперечуванні заповіту позивачами допускаються типові помилки, а саме заявники стверджують, що спадкодавець не здатний був усвідомлено скласти заповіт лише з однієї з таких причин:

  • вікового фактора;
  • що супроводжується больового синдрому;
  • прийому знеболювальних препаратів;
  • інвалідності;
  • психічного чи іншого захворювання, яким спадкодавець страждав у минулому.

Для визначення психічного здоров’я спадкодавця необхідно досліджувати разом всі обставини, що впливають психічне здоров’я. Оцінка психічного стану покійного здійснюється за станом конкретний момент складання заповіту, тобто у конкретний проміжок часу, день і годину, а чи не за тиждень до, чи місяць після його складання.

Юрист у спадок часто стикається з тим, що на дозвіл експерта-психіатра ставлять некоректні питання, надають для проведення експертного дослідження не повну медичну документацію, ставлять акценти на медицину, зважаючи на свідків – або навпаки. Приділяють недостатньо уваги соціальним зв’язкам померлого, його взаємин з оточуючими, здатності обслуговувати себе самостійно, здійснювати дрібні побутові угоди тощо.

Зустрічається, коли у суперечках про усунення від спадщини особи, яка нібито ухилялася від надання допомоги покійному, позовні вимоги ґрунтуються лише на тому, що спадкоємець тривалий час не підтримував стосунки з померлим та не спілкувався з ним.

Найчастіше у ненаданні допомоги покійному спадкодавцю звинувачують родичів, які через вік через хворобу, інвалідність, проходження служби в армії, перебування в рейсі об’єктивно не мали фізичної можливості надавати допомогу покійному.

За суперечками цієї категорії доведенню підлягають три основні складові: перебування спадкодавця у безпорадному стані; потреба спадкодавця у допомозі саме тієї особи, право на спадщину якої оспорюється та ухилення цієї особи від надання допомоги.

Ухиленням від надання допомоги спадкодавцю можна вважати лише ті випадки, коли спадкоємець знав або повинен був знати, що покійний перед смертю потребував сторонньої допомоги і при цьому через свій матеріальний стан і стан здоров’я мав можливість надавати допомогу.

ЯК ВИЗНАТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА СПАДЩИКУ

У практиці спадкових адвокатів найвищий відсоток відмов за позовами про визнання права власності на майно.

Судовий захист прав спадкоємця шляхом визнання права власності на квартиру, будинок та інше майно можливий у виняткових випадках, коли спадкоємець позбавлений можливості отримати свідоцтво про право на спадщину і це підтверджується офіційною відповіддю нотаріуса у вигляді листа чи постанови.

Такі ситуації виникають, коли спадкодавець за життя набув права на майно шляхом виплати паю, інвестиції, але не оформив правовстановлюючі документи, не зареєстрував право власності на підставі вже наявного правовстановлюючого документа (свідоцтва про право власності, рішення суду, інвестиційного договору), втратив правовстановлюючий документ.

Реконструкція спільного будинку або квартири з виділенням частини в натурі може спричинити зміни співвідношення ідеальних часток співвласників. Якщо за життя спадкодавця правовстановлюючих документів не було замінено, то спадкоємцям залишається лише визнання права власності на частку, що знову утворилася, в судовому порядку.

Як виправити помилки в документах для оформлення спадщини

Навіть одна неправильна буква в імені, або цифра в даті народження може бути підставою для відмови нотаріуса у видачі свідоцтва.

Щоб встановити, що незалежно від варіацій помилкових описів у всіх документах йдеться про одну й ту саму особу, слід звернутися із заявою до суду про встановлення факту належності документа або факту родинних відносин.

Спадковий юрист повинен надати суду всі без винятку відомості, які дозволять виключити сумніви в тому, що йдеться не про одну й ту саму особу. Це можуть бути документи, видані органами РАГС, анкети та особисті службові справи, довідки з домової книги, договори, листи, медична карта, фототаблиці, відеозаписи тощо.

Поширені помилки у справах цієї категорії – подання позову замість заяви у порядку приватного провадження, подання заяви про встановлення факту, обов’язковою умовою якого є встановлення судом іншого преюдиційного факту.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПОТРІБНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З СПАДЩИНИ

Сімейні образи, неможливість змиритися з волевиявленням покійного та прагнення звести рахунки з меркантильними родичами призводить до імпульсивних вчинків та високої кількості правових помилок у таких суперечках.

Перед тим, як ініціювати спадкову суперечку, чи то оскарження заповіту чи визнання факту проживання однією сім’єю, потрібно тверезо оцінити шанси для досягнення потрібного результату, ретельно проаналізувати доказову базу і лише тоді вплутуватися в позов.

У справах спадщини адвокат повинен відокремити докази від емоцій, сформувати ясну формулу досягнення результату, або допомогти вберегти потенційного позивача від невірних кроків і безглуздого часу.

Адвокатське об'єднання
«Нікітінський і Партнери»
код ЄГРПОУ 41389693
65014, м. Одеса, вул. Грецька, 2/1
E-mail: odesslawyers@gmail.com
Режим роботи:
Пн-Пт: з 09:00 до 18:00
Сб-Нд: за записом
Догори